HOA KHÔI LAN PHƯƠNG

HOA KHÔI LAN PHƯƠNG

HOA KHÔI LAN PHƯƠNG

LAN PHƯƠNG - BỘ SƯU TẬP THỜI TRANG MÙA ĐÔNG

Photo: Lê Thiện Viễn;

Stylist: Đinh Thành Long;

Make up and hair: Lê Nguyễn Hà Duy;

Costume: Karen Millen, Le Camelia.

Đặt câu hỏi cho Lan Phương