HOA KHÔI LAN PHƯƠNG

HOA KHÔI LAN PHƯƠNG

HOA KHÔI LAN PHƯƠNG

HOA KHÔI DOANH NHÂN LAN PHƯƠNG THANH LỊCH TRONG BỘ ẢNH THỜI TRANG

Photo: Lê Thiện Viễn,

Stylist: Đinh Thành Long,

Make up and hair: Lê Nguyễn Hà Duy (Kuny),

Costume : Karen Millen Tân

Đặt câu hỏi cho Lan Phương