HOA KHÔI LAN PHƯƠNG

HOA KHÔI LAN PHƯƠNG

HOA KHÔI LAN PHƯƠNG

DOANH NHÂN - HOA KHÔI LAN PHƯƠNG THANH LỊCH VỚI VÁY TRẮNG

Photo: Lê Thiện Viễn

Stylist: Đinh Thành Long

Make up and hair: Lê Nguyễn Hà Duy

Costume: Le’s Art

Đặt câu hỏi cho Lan Phương